Beskrivelse av Deca-Durabolin

Vet du om beskrivelsen av Deca-Durabolin? Vel, det er en klar gul oljeaktig injeksjonsvæske, som inneholder 50 mg / ml nandrolondekanoat.