Deca Durabolin och HGH

Det finns en ökande tendens bland kroppsbyggare och idrottare att använda HGH tillsammans med Deca Durabolin.
Vad man ska veta om testosteron blockerare

Testosteronblockerare är en klass av läkemedel som förhindrar androgener som testosteron och dihydrotestosteron från att mediera deras biologiska effekter i kroppen.