Vad man ska veta om testosteron blockerare

Testosteronblockerare är en klass av läkemedel som förhindrar androgener som testosteron och dihydrotestosteron från att mediera deras biologiska effekter i kroppen.